Program

Filmová sekce

Místo: Clubwash
Téma sociálního… více »

zpět

Filmová sekce, 2. 6. 2012 v 19.00

Místo: Clubwash

Typ: Další

Téma sociálního vyloučení, které tak citelně ovlivňuje podobu současného ghetta v Brně, v celosvětovém přesahu pohledem oceňovaných dokumentaristů. To jsou ozvěny Festivalu dokumentárních filmů NAIFF, které budou promítány v rámci Ghettofestu v Clubwashi na ulici Stará 27 od 19. hodin! Pro všechny návštěvníky je to skvělá chill out alternativa k hlavnímu koncertnímu programu.

Festival dokumentárních filmů NAIFF (Native and Indigenous Film Fest) se věnuje takzvaným INDIGENOUS. Tento termín je do češtiny překládán jako „domorodí“ a je nejčastěji chápán v kontextu přírodních národů. Termín „indigenní“ však nezahrnuje pouze etnickou distinkci, ale především sociální statut.

Indigenní jsou lidé na okraji společnosti, lidé z nějakého důvodu vyčlenění a majoritou opovrhovaní.  Indigenní tak bývají vnímáni jako lidé druhé kategorie a jsou jim upírána základní lidská a občanská práva a možnost vlastního sebeurčení. U indigenních lidí se vyskytuje nejvyšší míra chudoby, dětské úmrtnosti či negramotnosti a naopak nejnižší naděje dožití. Nejzákladnější potřeby jako je jídlo, pitná voda, ošacení, lékařská péče či vzdělání jsou pro ně často zcela nedosažitelné.

Rozvojové programy vlád v zemích, kde indigenní lidé žijí, mnohdy vytvářejí či podporují podmínky pro asimilaci a závislost těchto lidí na většinové společnosti.

Mnoho indigenních národů dotčených asimilačními tlaky dnes čelí sociálním problémům  jako jsou například sebevraždy, fyzické a emocionální zneužívání, alkoholismus či jiné formy závislostí.

Více informací na stránkách neziskové organizace United world of indigenous peoples – http://www.uwip.org/index.php?t=all&p=a

dokumentární  filmy

INDIGENOUS PEOPLES AND THE UNITED NATIONS is a thirty-minute long documentary, to promote and raise-awareness on indigenous issues within the UN system, to politicians and diplomats. It was commissioned by the Secretariat of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII). English, Spanish, or French subtitles: Official Selection 2008: Montreal Human Rights Film Festival; Oxford Brookes University Human Rights Film Festival; Human Rights Film Festival Aotearoa New Zealand; MusÈe des Confluences. Received the New York Festivals International Film & Video Award, International Affairs 2007.

Oficiální výběr 2008: Montreal Human Rights Film Festival; Oxford Brookes University Human Rights Film Festival; Human Rights Film Festival Aotearoa New Zealand; MusÈe des Confluences. Film získal cenu the New York Festivals International Film & Video Award, International Affairs 2007.

Film Trailer:
http://www.naiff.eu/fest/films/indigenous-peoples-and-the-united-nations/

Baronicha i baron / Baron a baronka

Baron and his wife are the oldest dwellers of the Gypsy – kelderars’ camp. While recalling their nomadic past they grieve about disappearing traditions of their people.
Director: Nadežda Popová

Baron a jeho žena jsou nejstaršími obyvateli cikánské osady. Zatímco vzpomínají na svoji nomádskou minulost, truchlí nad mizejícími tradicemi svých lidí.

Režie: Nadežda Popová

Film Trailer:

http://www.naiff.eu/fest/films/baronicha-i-baron-baron-a-baronka/

Zajatci bílého boha / Prisoners of a White God

A documentary film about a mountain ethnic group in South East Asia, the Prisoners of a White God, tells the story about a researcher, who investigates the activities of christian missionaries and international development among the Akha peoples.

Prisoners of a White God received the Special Prize at Envirofilm, the Grand Prixes at RAFF Film Festival, at Ecofilm Festival, at Festival of the Mountain Films, at „It’s Up To You“ Film Festival and the Main Prize at Ekotopfilm in 2008!
Režie: Steve Lichtag

Domorodý horský národ Akha žijící na území zlatého trojúhelníku se absurdně stává obětí rozvojových programů západních civilizací. Mladý český výzkumník se opakovaně do těchto oblastí vrací, aby kmeni Akha pomohl. Postupem času se s vesničany natolik sblíží, že ho mezi sebe přijímají. Čím více do problematiky mezinárodní pomoci proniká, tím více se stává pro některé západní organizace na území Thajska a Laosu nežádoucím. Za dramatických okolností je donucen tuto oblast opustit a přináší tak otřesná svědectví o humanitární katastrofě, která tento národ likviduje.

Film byl v roce 2008 oceněn Speciální cenou na festivalu Envirofilm, ceny Grand Prix obdržel na Russian Anthropological Film Festival, na festivalu Ekofilm, Festivalu horských filmů, na festivalu Týká se to také tebe a Hlavní cenu získal na festivalu Ekotopfilm.
Režie: Steve Lichtag

Je pravděpodobné že se zůčastní i autor scénáře a hlavní hrdina filmu Tomáš Ryška

Film Trailer: http://www.naiff.eu/fest/films/zajatci-bileho-boha/

Brazilian Dream

Příběh indiánského náčelníka kmene KRENAK v provincii Minais Gerais v Brazílii. Krenakštinou mluvilo pouze 12 jedinců, když jsem začínal – za pár let jích zbylo pouze asi 8. Jazyk, písničky, slovník zaznamenal ruský (židovský) etnolog Heinrich Maniser v roce 1915, který pak zahynul v zákopech I. světové války. Snímek mapuje cestu Ailtona Krenaka, jak jede do St Petersburgu si „vyzvednout“ svůj jazyk v tom stavu, ve kterém se nacházel v roce 1915.

Režie: Michael Havas