O festivalu

CO JE GHETTOFEST?

Ghettofest je pouliční festival, který se bude konat v brněnském „ghettu“ – v lokalitě okolo ulice Bratislavská v Brně – viz. mapa na hlavní stránce - v sobotu 2. června 2012 mezi 10. a 22. hodinou.
Jde o zcela unikátní, kulturně-sociální koncept, zaměřený na tuto lokalitu. Brněnský „Bronx“ je sice sociálně vyloučenou lokalitou, zároveň se však velmi rychle mění.

PROČ GHETTOFEEST?

Chceme upozornit na to, že v téhle lokalitě žijí vedle sebe Romové i Češi, navíc další národnosti, jako jsou Vietnamci nebo Ukrajinci. Chceme tuto předsudky opředenou lokalitu na jeden den otevřít, přitáhnout k ní pozornost a přivést do ní ostatní obyvatele města Brna. Ukázat a vytvořit prostor, kde se skrze kulturu a umění setkají všichni lidé, kteří se rádi baví, a také otevřít diskuzi o tom, jak život v lokalitě zlepšit a jaká je vlastně její budoucnost.

jaké jsou CÍLE FESTIVALU?

Zbořit aspoň na chvíli „bariéry“, které jsou mezi „brněnským Bronxem“ a zbytkem Brna, stejně tak jako uvnitř izolované lokality. Iniciovat širší dialog o problematice netolerance.

Pomocí Divadla Fórum otevřít dialog mezi brněnskou majoritou a minoritou na témata, která jsou reálná a věcná jako je rasismus, vzájemný strach a nepochopení a frustrace na obou stranách.

Zahájit diskuzi všech stran nad současným stavem jejich soužití, respektive „ne-soužití“, která by vedla alespoň k zárodku nějaké společné vize do budoucnosti. Konkrétně by dvě diskuze po divadelních představeních měly vyústit v návrh opatření, které směřují ke zlepšení situace a kvality života v lokalitě, stejně jako ke zlepšení „renomé“ lokality pro zbytek Brna a odstranění předsudků. Diskuze budou zaznamenány na videokameru a vyústí k sepsání materiálů s návrhy, které budou rozeslány zejména politikům a dalším relevantním aktérům v Brně.

Cílem je poukázat na možnosti a potenciál soužití obou etnik (majority a minority) v této lokalitě ale také mimo ni, navést obyvatele této lokality a stejně tak ostatní obyvatele města Brna, aby převzali zodpovědnost za místo, kde žijí, dále více zaangažovat širokou veřejnost do tohoto problému a v neposlední řadě i esteticky pozvednout lokalitu instalací některých děl, která mohou inspirovat další dialog.

kdo je POŘADATELem?

Pořadatelem festivalu je občanské sdružení TRIPITAKA. Navštivte naše webové stránky!  www.tripitaka.cz.