Brněnský Bronx

o lokalitě

Na tomto místě budeme vytvářet rozcestník pro všechny, kteří se o lokalitu tzv. „brněnského Bronxu“ zajlímají nebo kteří o ní hledají informace.
Prvním textem, který vám nabízíme, je sociologická analýza lokality, která byla vytvořena na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity pod vedením Ireny Kašparové, Ph.D. v roce v roce 2008.

1. DLOUHODOBÝ MONITORING ROMSKÝCH KOMUNIT V ČESKÉ REPUBLICE- MORAVSKÉ LOKALITY

http://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/monitoring_morava.pdf

 

Postupně budeme přidávat další odkazy na studie, texty, novinové články atd.